24.08.2019

  • Αξιοσημείωτη επιτυχία παρατηρήθηκε για άλλη μια συνεχή σχολική χρονιά το καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων που εφαρμόστηκε στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου (Τεχνική Σχολή Πάφου).

  • Η συγκεκριμένη ομάδα εργάστηκε για την ετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικών Μαθημάτων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων θεμάτων.

  • Δεύτερος και σίγουρα πιο ουσιαστικός στόχος του Προγράμματος αποτέλεσε η βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών και η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να αντιληφθούν τις πολλαπλές δυνατότητες που διαθέτουν.

  • Το Πρόγραμμα στηρίχθηκε στην απλοποίηση βασικών ενοτήτων των τεσσάρων μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μικρότερες τάξεις.

29/01/19 11:14

Επιτυχία σημείωσε το Καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων στην Τεχνική Σχολή Πάφου

Αξιοσημείωτη επιτυχία παρατηρήθηκε για άλλη μια συνεχή σχολική χρονιά το καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων που εφαρμόστηκε στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου (Τεχνική Σχολή Πάφου). Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των γνώσεων...

ΠαιδείαNews ·

Επιτυχία σημείωσε το Καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων στην Τεχνική Σχολή Πάφου

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook