20.06.2019

  • Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε όπως παραχωρήσει τρεις πρόσθετες ώρες εβδομαδιαίως στο ΒΓΠ των Δημοτικών Σχολείων.

  • Ο θεσμός του ΒΓΠ εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2007 και μέχρι το 2010 επεκτάθηκε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.

  • Η αναγκαιότητα του θεσμού, μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, ενώ, παράλληλα, διαφάνηκε η ανάγκη για υιοθέτηση του θεσμού και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

10/01/19 11:45

Eνίσχυση και επέκταση του θεσμού του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενισχύεται, από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019, ο θεσμός του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΒΓΠ) στα Δημοτικά Σχολεία, ενώ για...

ΠαιδείαNews ·

Eνίσχυση και επέκταση του θεσμού του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook