20.05.2022

  • Εταίροι: GreenDot Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΥΠΕ και Fost Plus Βελγίου.**

  • ** Η είδηση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Rethink Reduce-Reuse-Recycle, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ (Κωδικός έργου: LIFE13 INF/CY/000910).

  • Συγκεκριμένα, με τα νομοσχέδια καθορίζονται νέοι φιλόδοξοι στόχοι για τη χωριστή συλλογή και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2035.

  • Όπως προστίθεται, υιοθετούνται οι ευρωπαϊκοί στόχοι για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων σε ποσοστά 55% μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035.

05/11/20 11:35

Εναρμονιστικά νομοσχέδια για τη διαχείριση αποβλήτων ενέκρινε το Υπουργικό

Πέντε εναρμονιστικά τροποποιητικά νομοσχέδια μέσω των οποίων προωθείται η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, η μείωση της υγειονομικής ταφής και των αρνητικών της επιπτώσεων και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική...

rikNews ·

Εναρμονιστικά νομοσχέδια για τη διαχείριση αποβλήτων ενέκρινε το Υπουργικό

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook