09.07.2020

  • Τον συντονισμό και τη συγκρότηση της κυπριακής αποστολής ανέλαβε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), εκπρόσωποι του οποίου έκαναν τις σχετικές διευθετήσεις και συνόδευσαν τους εμπειρογνώμονες στο Ισραήλ.

  • Στο Σχέδιο Δράσης θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενοι μηχανισμοί συνεργασίας, όπως το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, τα Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας για έρευνα και καινοτομία, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

  • Βασική επιδίωξη των Επιτροπών είναι ο καταρτισμός Σχεδίου Δράσης για κοινές δραστηριότητες την επόμενη διετία.

  • Η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια πρόσφατης επίσκεψης στην Κύπρο του Αharon Aharon, ύστερα από κοινή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Κύπρο.

21/05/19 14:42

Εμβάθυνση σχέσεων Κύπρου - Ισραήλ σε έρευνα και καινοτομία

Σε δελτίο Τύπου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αναφέρεται ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιερουσαλήμ, επιτροπές ειδικής σύνθεσης αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και κρατικούς φορείς, συμμετείχαν σε συζητήσεις...

rikNews ·

Εμβάθυνση σχέσεων Κύπρου - Ισραήλ σε έρευνα και καινοτομία

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook