27.02.2020

    Παράλληλα σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία συμφωνεί με την ανάγκη εργοδότησης ικανών και έμπιστων προσώπων για να πλαισιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς, έχει όμως την άποψη πως τούτο δεν αναιρεί την ευχέρεια ρύθμισης του θέματος. Ακόμη, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως παρόλο που αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της Προεδρίας, "η γενική επίκληση του όρου `για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων` χωρίς αναφορά στα συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα που εκτελούνται από τους πιο πάνω λειτουργούς, δεν μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα ή όχι των πιο πάνω αποσπάσεων". Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις που κατέχουν κάποιοι αποσπασμένοι λειτουργοί, σε συνδυασμό με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την Προεδρία, ενδεχομένως θα μπορούσαν να εργάζονται στα αντίστοιχα Υπουργεία/Τμήματα...
17/07/19 11:52

Ελεγχτική Υπ.: Μεγάλη η διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προεδρία

Παράλληλα σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία συμφωνεί με την ανάγκη εργοδότησης ικανών και έμπιστων προσώπων για να πλαισιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς, έχει όμως την άποψη πως τούτο δεν αναιρεί την ευχέρεια ρύθμισης του θέματος. Ακόμη, η Ελεγκτική...

rikNews ·

Ελεγχτική Υπ.: Μεγάλη η διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προεδρία

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook