06.06.2020

    Αναφορικά με το χρονίζων θέμα της μετατροπής δημοσίων συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών, σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, ο Ελεγκτική Υπηρεσία λόγω της σοβαρότητας του θέματος το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται, θεωρεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να παρακολουθεί το θέμα σε συνεχή βάση και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπογραφούν/ανανεωθούν ξανά συμβάσεις με προβληματικές πρόνοιες και ότι όπου είναι σε ισχύ τέτοιες συμβάσεις και δεν έχουν παρέλθει 30 μήνες απασχόλησης θα τερματιστούν εφόσον οι σχετικοί όροι το επιτρέπουν. Προειδοποιεί πως «το θέμα ενδεχομένως να αποδειχθεί ακόμα πιο σοβαρό αν ληφθούν στοιχεία και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης» και σημειώνει ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έγινε μετατροπή του καθεστώτος...
16/10/19 14:21

Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ

Αναφορικά με το χρονίζων θέμα της μετατροπής δημοσίων συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών, σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, ο Ελεγκτική Υπηρεσία λόγω της σοβαρότητας του θέματος το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται, θεωρεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να παρακολουθεί...

rikNews ·

Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook