19.09.2019

  • Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας αποστάληκαν με επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

  • Καθυστέρηση στην καταχώριση του καταλόγου εξόδων από τη Νομική Υπηρεσία.

  • 5.11.2012 του Γενικού Λογιστηρίου, με θέμα Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Κράτους-Καθορισμός Γενικής Πολιτικής, με σκοπό: (i) την ελάχιστη δυνατή δημιουργία νέων καθυστερημένων εσόδων, και (ii) την είσπραξη των υφιστάμενων καθυστερημένων εσόδων.

  • Δεν έχει υπολογιστεί το ύψος των οφειλόμενων ποσών και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2017.

27/05/19 13:05

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Νομική Υπηρεσία

Η έκθεση για την Νομική Υπηρεσία, που φέρει ημερομηνία 27 του Μάη 2019, έγινε στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε Έλεγχο Συμμόρφωσης για τα καθυστερημένα έσοδα στη Νομική Υπηρεσία για το έτος...

rikNews ·

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Νομική Υπηρεσία

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook