25.05.2020

  • Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α11 Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

29/03/19 12:51

ΕΕΥ: Τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11 (2 θέσεις)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11 (2 θέσεις)

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook