18.08.2019

  • Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: αρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ.

11/02/19 14:09

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διεθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διεθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook