19.06.2019

    Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά (15 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ. Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ.
11/01/19 14:01

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Υποψηφίων για τη Θέση ΒΔΑ Φιλολογικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Υποψηφίων για τη Θέση ΒΔΑ Φιλολογικών

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook