21.05.2022

  • Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: ευτέρα, 15 Απριλίου 2019 Ώρα 9.30 π.μ.

09/04/19 13:18

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook