21.01.2019

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, το αργότερο μέχρι την 1.00 μμ.

  • *Σημ.:Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

  • Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

  • Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

13/06/18 14:49

ΕΕΥ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική, για το σχολικό έτος 2018

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική), καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική,...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, το αργότερο μέχρι την 1.00 μμ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού. Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση...

ΠαιδείαNews ·

ΕΕΥ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook