19.01.2022

  • Το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να αναπτύξουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και βίαιων εξτρεμιστών παραβατών, καθώς και εκείνων που κινδυνεύουν να ριζοσπαστικοποιηθούν ενώ βρίσκονται στη φυλακή.

  • Κατά το Συμβούλιο, η δυτική Μεσόγειος Θάλασσα αντιπροσωπεύει μόνο το 31% περίπου των συνολικών εκφορτώσεων της Μεσογείου, αλλά η βενθοπελαγική αλιεία έχει μεγάλη εμπορική αξία.

  • Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η έρευνα και το περιβάλλον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στα πεδία αυτά.

  • Σύμφωνα με την απόφαση θα εισαχθεί χώρος κλεισίματος 3 μηνών για την προστασία των νεαρών ζώων και θα θεσπιστούν ειδικά τεχνικά μέτρα διατήρησης για όλα τα αποθέματα.

06/06/19 19:26

ΕΕ: Συμπεράσματα για τη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές υιοθέτησε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα αποτελεσματικών μέτρων στον τομέα αυτό, δεδομένου του κινδύνου που ενέχει ο αυξανόμενος αριθμός τρομοκρατών και παραβατών που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί. Το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook