21.01.2020

  • Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάλογος εγκρίνεται από το Συμβούλιο με κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής.

  • Η εκλεγείσα πρόεδρος Ursula von der Leyen συμφώνησε με το σχέδιο καταλόγου των ορισθέντων Επιτρόπων χθες.

  • Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  • Βάσει της συναίνεσης αυτής, η Κομισιόν διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

10/09/19 14:09

EE:Παρουσιάζονται οι νέοι Επίτροποι

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάλογος εγκρίνεται από το Συμβούλιο με κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής. Η εκλεγείσα πρόεδρος Ursula von der Leyen συμφώνησε με το σχέδιο καταλόγου των ορισθέντων Επιτρόπων...

rikNews ·

EE:Παρουσιάζονται οι νέοι Επίτροποι

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook