06.07.2020

  • Ο εθνικός στόχος που έχει τεθεί είναι 13% την ώρα, ενώ με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος έχει ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώς το 2017 κάτω του 10%.

  • Τι αναφέρει η Υπηρεσία Ενέργειας Η Κύπρος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 θα πρέπει να υποβάλει την έκτη έκθεση προόδου σχετικά με την προώθηση και χρήση των ΑΠΕ.

  • Στο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχουν αναπτυχθεί δύο εναλλακτικά σενάρια για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή με βάση την ημερομηνία ένταξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

  • · 10% μερίδιο συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020 (εξαιρούνται οι αερομεταφορές και η εσωτερική ναυσιπλοΐα).

21/04/19 18:09

Έχουμε δρόμο ακόμη…

ΤΡΕΧΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 13% ΤΗΝ ΩΡΑ, ΕΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟ 2017 ΚΑΤΩ...

sigmalive cyprus ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook