24.01.2022

  • Μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της Ευρώπης εξετάζει στο βιβλίο του αυτό ο σημαντικός Βρετανός ιστορικός, την περίοδο από το 1879 έως και το 1848.

  • Δυο σημαντικές επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν αυτή τη περίοδο, η αστική επανάσταση στη Γαλλία και η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία.

  • Και οι δυο αυτές επαναστάσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη πορεία της ηπείρου μας, τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής σκοπιάς.

  • Αυτές τις σημαντικές αλλαγές μας παρουσιάζει στη μελέτη αυτή, αναλύοντάς τες από μια μαρξιστική σκοπιά και δίνοντάς μας μια πλήρη ανάλυση των επιπτώσεών τους.

04/10/21 18:13

E. J. Hobsbawm Η εποχή των επαναστάσεων 1789- 1848 Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης

Μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της Ευρώπης εξετάζει στο βιβλίο του αυτό ο σημαντικός Βρετανός ιστορικός, την περίοδο από το 1879 έως και το 1848. Δυο σημαντικές επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν αυτή τη περίοδο, η αστική επανάσταση στη Γαλλία και η βιομηχανική επανάσταση...

akamas.wordpress.com ·

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook