16.07.2020

  • Υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (CyprusComputerSociety) Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους παρoχείς του ΓεΣΥ για τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν συνολική διάρκεια 18 ωρών και θα διεξάγονται κυρίως Σάββατο (πρωί, απόγευμα) και Πέμπτη (απόγευμα).

28/03/19 17:55

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ για Παροχείς του ΓεΣΥ

Υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (CyprusComputerSociety) Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους παρoχείς του ΓεΣΥ για τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και...

υγείαnews ·

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ για Παροχείς του ΓεΣΥ

υγείαnews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook