19.01.2022

  • Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο 6/5/2019 μέχρι 19/6/2019.

  • Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40’).

  • Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

  • Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

20/04/19 11:19

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες Λάρνακα: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο 6/5/2019 μέχρι 19/6/2019. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. (Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα)....

ΠαιδείαNews ·

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες Λάρνακα: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook