27.05.2022

  • Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης προκηρύσσει θέσηγια πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για τηνπερίοδο από 6/5/2019 μέχρι 19/6/2019.

  • Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40').

  • Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

  • Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

08/04/19 15:24

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης προκηρύσσει θέσηγια πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για τηνπερίοδο από 6/5/2019 μέχρι 19/6/2019. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως...

ΠαιδείαNews ·

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook