19.08.2019

  • * Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυπριακών πανεπιστημίων, αλλά και γενικότερα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να τεθεί ως μια από τις βασικές εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες.

  • Αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα που θέλει να θεωρεί τον εαυτό της ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.

  • Δεν αρκεί να έχουμε πανεπιστήμια και να μην αναζητούμε το μετρήσιμο αποτέλεσμα από αυτά.

  • Να τονίσω επίσης τη θετική και πολύτιμη συμβολή του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα στην επίτευξη αυτού του εθνικού σκοπού.

28/03/19 18:39

Δείκτες αξιολόγησης πανεπιστημίων αποτελούν αναγκαιότητα

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ* Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυπριακών πανεπιστημίων, αλλά και γενικότερα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να τεθεί ως μια από τις βασικές εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες. Αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα που θέλει να θεωρεί...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook