30.09.2020

  • Στη βάση των υφιστάμενων Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και δυνάμει του Άρθρου 7(6), εκδίδεται η ακόλουθη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  • Για όλες τις συνεπακόλουθες ρυθμίσεις αποστέλλεται σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

19/06/20 18:29

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές των δημοτικών

Στη βάση των υφιστάμενων Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και δυνάμει του Άρθρου 7(6), εκδίδεται η ακόλουθη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και λαμβανομένων υπόψη...

rikNews ·

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές των δημοτικών

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook