25.05.2022

  • Η δημιουργία μίας πόλης, αποτελεί ουσιαστικά μία μεγάλη παρέμβαση στη φύση αφού κτίρια, δρόμοι και άλλες υποδομές αντικαθιστούν την ανοικτή γη και βλάστηση.

  • Ανδρέας Μ. Σαββίδης Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Εικόνα 1.Αριστερά: Συμβατικές απεικονίσεις των χώρων πλησίον πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

  • Αστική θερμική νησίδα ονομάζεται το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα και των επιφανειών στο εσωτερικό των πόλεων σε σχέση με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, για παράδειγμα, παραπλήσιων αγροτικών περιοχών.

  • Η παρέμβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και μεγάλες μεταβολές στις τοπικές κλιματικές (μικροκλιματικές) συνθήκες και την εμφάνιση μικροκλιματικών φαινομένων, όπως η αστική θερμική νησίδα.

05/04/19 15:26

Αστικό πράσινο: Ο αναγκαίος κλιματισμός μιας μεσογειακής πόλης

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΒΒΙΔΗ* Η δημιουργία μίας πόλης, αποτελεί ουσιαστικά μία μεγάλη παρέμβαση στη φύση αφού κτίρια, δρόμοι και άλλες υποδομές αντικαθιστούν την ανοικτή γη και βλάστηση. Η παρέμβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και μεγάλες μεταβολές στις τοπικές κλιματικές...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook