19.08.2019

    Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείσθε ότι το άρθρο 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019 προνοεί ότι: «Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.». 2.Με βάση την πιο πάνω πρόνοια, εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων που επιλέγουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 63ουέτους της ηλικίας τους και παράλληλα επιλέγουν να αιτηθούν όπως λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οποτεδήποτε...
07/02/19 14:58

Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων - υπαλλήλων

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείσθε ότι το άρθρο 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019 προνοεί ότι: «Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία...

ΠαιδείαNews ·

Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων - υπαλλήλων

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook