20.10.2019

    Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εν εξελίξει διαρκή δέσμευση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. "Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, η ΕΕ ενισχύει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας, τη στρατηγική αυτονομία της και την ικανότητά της να συνεργάζεται με τους εταίρους", σημειώνει. Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ εξετάζουν την πρόοδο και παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές των εργασιών στον τομέα της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων , τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπου το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ...
17/06/19 15:44

Αποφάσεις Υπουργών Εξωτερικών & Άμυνας ΕΕ για ΚΠΑΑ και PESCO

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εν εξελίξει διαρκή δέσμευση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. "Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, η ΕΕ ενισχύει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος...

rikNews ·

Αποφάσεις Υπουργών Εξωτερικών & Άμυνας ΕΕ για ΚΠΑΑ και PESCO

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook