27.05.2020

    Ποτέ δεν θα νιώσεις τόσο κοντά σπουδάζοντας εξ αποστάσεως! Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy), δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ιδρύθηκε με νόμο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων το 2002 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2006. Οι πρώτοι απόφοιτοι έλαβαν τίτλους σπουδών το 2008. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης), οι οποίες προσφέρουν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και αριθμό προγραμμάτων διδακτορικού επιπέδου. Τα προγράμματα σπουδών αναμένεται να αυξηθούν στα τριάντα πέντε περίπου εντός της επόμενης πενταετίας. Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί είκοσι πέντε (25) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), εκλελεγμένα από διεθνείς...
11/04/19 09:59

ΑΠΚΥ: πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Ποτέ δεν θα νιώσεις τόσο κοντά σπουδάζοντας εξ αποστάσεως! Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy), δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ιδρύθηκε με νόμο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων το 2002 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2006. Οι πρώτοι απόφοιτοι...

ΠαιδείαNews ·

ΑΠΚΥ: πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook