17.09.2019

  • Για αυτό τα νέα στελέχη χρειάζονται γνωστικά εφόδια, μεθοδικότητα, αντιληπτικές ικανότητες και κριτικές δεξιότητες.

  • Το σημερινό περιβάλλον της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, διεθνοποιημένο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα πελατοκεντρικό.

  • Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την προσωπική ενδυνάμωση και εξέλιξη μπορούν να επιτύχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση και στις οικονομικές επιστήμες.

  • Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι τις 6 Μαΐου 2019, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.

05/04/19 09:53

ΑΠΚΥ: Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Το σημερινό περιβάλλον της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, διεθνοποιημένο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα πελατοκεντρικό. Για αυτό τα νέα στελέχη χρειάζονται γνωστικά εφόδια, μεθοδικότητα, αντιληπτικές ικανότητες και κριτικές δεξιότητες. Αυτά τα στοιχεία...

ΠαιδείαNews ·

ΑΠΚΥ: Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook