05.06.2020

  • Το παράπονο που δέχθηκε ο Παύλος Ιωάννου, σημείωνε ότι ενώ οι καθυστερήσεις πρωτοφειλέτη είχαν ξεκινήσει το 2003, η εγγυητής είχε ενημερωθεί το 2017, ενώ δεν είχε αλλάξει διεύθυνση.

  • Ο ΟΧΣ ενημέρωσε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στις 2 Σεπτεμβρίου ότι αποδέχεται την απόφαση, δηλώνοντας ότι από σήμερα την απαλλάσσει από την εγγυητική σύμβαση της για το πιο πάνω δάνειο, αναφέρει ο κ. Ιωάννου.

  • Αναμένεται, βεβαίως, ο ΟΧΣ να αποκαθάρει τις εγγυητικές του Συμβάσεις από την πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια και να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου, καταλήγει.

  • Τυχόν καταστρατήγηση της υποχρέωσης για χωρίς καθυστέρηση ενημέρωση συνεπάγεται, ενδεχομένως, κατά τα ανωτέρω, απαλλαγή των εγγυητών από την εγγυητική υποχρέωση.

06/09/19 17:54

Απαλλαγή εγγυητή λόγω μη ενημέρωσης κατόπιν απόφασης του Χρηματ. Επιτρόπου

Το παράπονο που δέχθηκε ο Παύλος Ιωάννου, σημείωνε ότι ενώ οι καθυστερήσεις πρωτοφειλέτη είχαν ξεκινήσει το 2003, η εγγυητής είχε ενημερωθεί το 2017, ενώ δεν είχε αλλάξει διεύθυνση. Ο ΟΧΣ ενημέρωσε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στις 2 Σεπτεμβρίου ότι αποδέχεται την απόφαση,...

rikNews ·

Απαλλαγή εγγυητή λόγω μη ενημέρωσης κατόπιν απόφασης του Χρηματ. Επιτρόπου

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook