19.02.2020

  • Το περιοδικό Σπίγκελ με τίτλο Τραπεζική Ένωση - Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παραιτείται από το βέτο για την ασφάλιση καταθέσεων της ΕΕ, σημειώνει πως για χρόνια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ήταν ενάντια στην πανευρωπαϊκή προστασία των αποταμιεύσεων.

  • Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών Σολτς εγκαταλείπει την πολυετή αρνητική στάση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια των Καταθέσεων.

  • Το νέο Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων θα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκκαθάρισης των Τραπεζών SRB.

  • Προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά των κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,πρέπει πρώτα να αξιοποιούνται τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.Έτσιθα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισηςμετά την εξάντληση των εθνικών πόρων.

07/11/19 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή ασφάλιση καταθέσεων

Το περιοδικό Σπίγκελ με τίτλο «Τραπεζική Ένωση - Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παραιτείται από το βέτο για την ασφάλιση καταθέσεων της ΕΕ, σημειώνει πως για χρόνια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ήταν ενάντια στην πανευρωπαϊκή προστασία των αποταμιεύσεων. Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών...

rikNews ·

Ανοίγει ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή ασφάλιση καταθέσεων

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook