10.12.2022

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Έργο που στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (ePortfolio) για σκοπούς ανάπτυξης και αξιολόγησης κομβικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus Plus.

  • Την πρόταση του έργου ATS 2020:Assessment of Transversal Skills 2020 υπέβαλε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το οποίο έχει αναλάβει και τον συντονισμό υλοποίησής του.

  • Εμπλεκόμενοι στο εν λόγω έργο είναι, επίσης, Υπουργεία Παιδείας χωρών μελών της ΕΕ, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και άλλοι φορείς.

  • Η εμπειρογνωμοσύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε θέματα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων λειτουργεί υποστηρικτικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο των στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

24/02/15 14:03

Ανάπτυξη ξαθ αξιολόγηση στις δεξιότητες των μαθητών

Λευκωσία: Ενα έργο που στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ( ePortfolio ) για σκοπούς ανάπτυξης και αξιολόγησης κομβικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus...

philenews ·

Ευρωπαϊκό έργο για ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών

Ενα έργο που στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ( ePortfolio ) για σκοπούς ανάπτυξης και αξιολόγησης κομβικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus Plus...

ikypros ·

Ευρωπαϊκό έργο €2.600.000 για ανάπτυξη των μαθητών

Οι δράσεις του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις: τον σχεδιασμό του έργου και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (1 η χρονιά), την πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία και την παρακολούθησή της (2 η χρονιά), καθώς και την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη συγγραφή εκθέσεων...

OnlyCy ·

Ευρωπαϊκό έργο €2.600.000 για ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών

Έργο που στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (ePortfolio) για σκοπούς ανάπτυξης και αξιολόγησης κομβικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus Plus. Την...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook