18.02.2019

  • Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική, το οποίο είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο.

  • Προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

  • Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας του, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προχωρεί στην αξιολόγηση κάθε προγράμματος σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.

  • Για εισδοχή μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων, το Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο Πρόσβασης 15.

10/08/18 11:33

Αναγνώριση του Προγράμματος Σπουδών Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ από το ΕΤΕΚ

Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική, το οποίο είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο. Προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών...

ΠαιδείαNews ·

Αναγνώριση του Προγράμματος Σπουδών Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ από το ΕΤΕΚ

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook