18.01.2019

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Η κ. Γεωργία Βασιλείου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ.

  • 3) του 2017, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Ως εκ τούτου η απόσπαση του εν λόγω υπαλλήλου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.

  • 5131 στις 27 Ιουλίου 2018 (αρ.γνωστοποίησης 532), διαφοροποιείται όπως πιο πάνω.

14/09/18 11:41

Αφυπηρετήσεις

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 2018: Η κ. Κυριακή Κυριάκου-Λεοντάρη, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ)...

υγείαnews ·

Αποσπάσεις

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 2018: Ο κ. Δημήτριος Καολής, μόνιμος Ιατροφυσικός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook