03.07.2020

  • Καταχωρισμένοι ως φοιτητές εξωτερικού εμφανίζονται 10.930 έφεδροι, σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

  • Επιπλέον, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε άτομα που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω αξιώματος το οποίο είχαν, απώλεσαν το αξιώματα αλλά εξακολουθούν να απέχουν από την εφεδρεία.

  • Οι εν λόγω περιπτώσεις είτε εμφανίζονται ως αγνώστου διαμονής, είτε παραλείπουν να ενημερώσουν το κράτος για τον επαναπατρισμό τους.

  • Ανεπαρκείς είναι και οι διαδικασίες εντοπισμού τους, καθώς οι αστυνομικοί σταθμοί, σύμφωνα με την έκθεση, δεν ακολουθούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες.

07/02/19 15:32

10 κατηγορίες πολιτών που δηλώνουν «φοιτητές εξωτερικού» για να απαλλαγούν από την εφεδρεία

Καταχωρισμένοι ως «φοιτητές εξωτερικού» εμφανίζονται 10.930 έφεδροι, σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Οι εν λόγω περιπτώσεις είτε εμφανίζονται ως «αγνώστου διαμονής», είτε παραλείπουν να ενημερώσουν το κράτος για τον επαναπατρισμό τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών...

City Freepress ·

10 κατηγορίες πολιτών που δηλώνουν «φοιτητές εξωτερικού» για να απαλλαγούν από την εφεδρεία

City Freepress

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook